มูลนิธิกู้ภัยในเขตพื้นที่ สภ.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
ชื่อสยามรวมใจ - ปู่อินทร์ (เขาชะเมา)
ที่อยู่ 92 ม.2 ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110
ความถี่วิทยุสื่อสาร   158.370 (ช่องหลัก)
                                  158.755  (ช่องรอง)

 


01 นายธานินทร์ นาวิปฐมวงศ์  (อุ๊ก)
รวมใจ 8086-1394631


02 นายคำรณ ยับยั้ง (คำรณ)
ชะเมา 2  087-007738503 นายวัลลพ ดีผ่อน (ลพ)
ชะเมา4  083-1190332


04 นายจตุรงค์ ซั่วตั้งไล้ (แป้น )
ชะเมา5  087-587669805นายวศิน ดีการ (เอ็ม )
ชะเมา10  087-005179706นายประพันธ์ ยับยั้ง (ไก่)
ชะเมา 11 (หัวหน้าจุด)
089-8026683


07นายศราวุธ ดีการ (เอส)
ชะเมา12  081-7616324

08นายอำนาจ กองอุนนท์ (บอย )
ชะเมา 13  081-1506508

09นายปรีชา เย็นใจ (ชาติ)
ชะเมา 15  081-7929418

10นายพนาดร ไชโย (เอก )
ชะเมา202  086-0391242

11นายกิตติพงษ์ บัวปล้อง (ตุ๊)
ชะเมา203  086-1584345


12นายอานนท์ ซัวตังไล้ (นนท์ )
ชะเมา 204
 

13นายวุฒิพงษ์ เทศกิ่ม (ไอซ์ )
ชะเมา205  086-1137535
 

14 นายพิษณุ สิงห์เรือง  (พิ๊ค )
ชะเมา206   084-5630442
 

15 นายอธิรักษ์ บัวปล้อง  (อ๊อบ)
ชะเมา207 089-9348677

16นายมลเฑียร ใบงาม (ยุ้ย)
ชะเมา208
 

17นายพงษ์เทพ ไหมทอง (เทพ)
ชะเมา211 087-7303391

18 นายกานต์ สุริยัน (กานต์ )
ชะเมา212  089-0981976

19นายคมสันต์ ศิริคช (โจ )
ชะเมา213  084-7556830

20นายชวลิต เจริญมี (ป๊อก)
ชะเมา214  085-3893672

21นายวิฑูรย์ ขานฤทธี (กอล์ฟ)
ชะเมา215  084-7573721

22นายสามารถ เฉื่อยกลาง (จ้อย)
ชะเมา215 

23นายแสงสุรินทร์ ไหมทอง 
(
รินทร์)
ชะเมา218  081-1236379

24 นายเอกรัตน์ ยินดีอารมณ์ (เอก)
  ชะเมา220  080-0169610

25นายวีรยุทธ คุณวัฒน์  (มาร์ค)
ชะเมา221  082-2003053

26นายยุทธภูมิ เกศโกมล (แม็คโค)
ชะเมา222  082-2074801

27 นายสมเกียรติ ใจใหญ่
(เกียรติ )
ชะเมา223

28 นายพงษ์ศิริ ยับยั้ง  (เก้า)
ชะเมา225  080-6350831

29 นายธีระวัฒน์ ด้วงขาว (แจ๊ค)
ชะเมา226  089-0997086

30 นายนพพล อาษา (พล)
ชะเมา227 
080-0940449

31 นางสาวเสาวลักษ์ เทศอรุ
ชะเมาโบว์
228    081-6876496

33 นายปรีชา พิชิตชัย  เดี่ยว
ชะเมา231
084-7798203
 


34 นายปิยะณัฐ พุ่มพวง (โต้ง)
 ชะเมา232 083-1220561


35 นายปรีชา หงส์ทอง (เขียด )
ชะเมา233  081-6876496

36 นายอุทัย เกสโกมล  (นงค์ )
ชะเมา234 084-9456939

37 นายสิระ แจ่มจำรัส  (โจ )
 
ชะเมา235  082-4611617
 


39  นายพาณิชย์ ดีการ  (ตุ้ย)
  ชะเมา237


40 นางสาวศศิกร ดีการ (แพรว)
  ชะเมา238   089-9344551

41นายเกรียงศักดิ์ งามเสงี่ยม (ถึก)     ชะเมา240  089-2526138

42 นายสมชาย นึกสม (ชาย)
 ชะเมา241

43 นายจตุภัทร นิสัยมั่น ( พนม)      ชะเมา242 086-1253448

44นายอานุภาพ งามเสงี่ยม (เจมส์)
ชะเมา243

45 นายธีระ ตรึกหากิจ (ยอด)
ชะเมา244   084-7172750

46 นายมนตรี วัฒนศิริ (ตี๋)
ชะเมา245

47 นายณัฐพงศ์ รักระเบียบ (เล็ก)
 ชะเมา246

48 นายเอกลักษณ์ ยับยั้ง(เกิง)
 
 ชะเมา247  085-6971322

49 นายเรืองศักดิ์ จินตะนา (หนู)
ชะเมา248

50 นายปราการ ภิญโญ (เอก)
 ชะเมา250

51นายศุภลักษณ์ งามเสงี่ยม  กอล์ฟ
ชะเมา251    082-2553935

52 นายสุวรรณชัย ควรหมั่น  (แจ้ )
ชะเมา252

53 นาย ไพศาล เส็งเซ็ง  (บ่าว )
 
ชะเมา216   085-2820923

54 นาย ชาญณรงค์ กีรติโชติกุลพร (ตี๋ )
ชะเมา236  081-1606031

55 นาย สมนึก เผ่าพันธุ์ดี
ชะเมา253

56 นาย โอ๋ ภักดีงาม  (โอ๋ )
ชะเมา230  087-0916217

57 นายสราวุฒิ ศิลาลิตร์ (ตี๋)
ชะเมา217

58 นายศุภกฤษ ธงโชคชัย
ชะเมา230

59 กิตติพงษ์  ถิ่นจันทร์ (ต้น)