ทำเนียบข้าราชการตำรวจภูธรน้ำเป็น
 
                                        อ.เขาชะเมา  จ.ระยอง  ประจำปี 2557

 

                                                                        

                                        ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

                                       ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร


ร.ต.ท.มงคล      วิงวอน
พนักงานสอบสวน สภ.น้ำเป็น


พ.ต.ท.บดินทร์เดช   แสงอรุณทวี
 สว.สภ.น้ำเป็น

 


 

 


พ.ต.ท.สิทธิศักดิ์       ธรรมสุขสรรค์
พนักงานสอบสวน(ผนก.)สภ.น้ำเป็น

 

 

 


ร.ต.ท.คมวงกต      แสงปัก
พนักงานสอบสวน สภ.น้ำเป็น

 

 

 

 

 

 

 

 


ร.ต.ต.ไพโรจน์      สร้อยจิตร
รอง สวป.สภ.น้ำเป็น

ร.ต.ต.พงษ์พิชิตพร      ดวงก้งแสน
รอง สวป.สภ.น้ำเป็น

 


ร.ต.ต.วรเดช     ผงทอง
รอง สวป.สภ.น้ำเป็น











ร.ต.ต.วิทยา   จำเริญสัตย์
รอง สวป.สภ.น้ำเป็น

 

 

 

 

 

 

 

              


ร.ต.ต.พิทักษ์    วรรณศิริ
รอง สว.สส.สภ.น้ำเป็น

ร.ต.ต. สมัคร  เถาหมอ
รอง สว.(ป.)สภ.น้ำเป็น

ร.ต.ต.  ชิดชัย     แช่มช้อย
รอง สว.(ป.)สภ.น้ำเป็น

ร.ต.ต.  คำนึง   สามารถ
รอง สว.(ป.)สภ.น้ำเป็น

 

 

 

 

 

 

 

      
       

 

 

 

 

 

 

 ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

     

 

 

 

ด.ต.ดนัย   ถิ่นทวี
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.น้ำเป็น
โทร.
086-1599419

ด.ต.ศรุต   พันธุ์รักษ์
ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.น้ำเป็น
โทร.
086-3021983

ด.ต.รังสรรค์   คำแหง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.น้ำเป็น
โทร.
085-1698757

ด.ต.นิธิศ   ขอมีกลาง
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.น้ำเป็น
โทร.
082-2134967
 

ด.ต.วุทธยา     จ่าภา
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.น้ำเป็น
โทร.
 081-9496638

ด.ต.พายัพ     อภิญ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.น้ำเป็น
โทร.
081-9229810

ด.ต.กษิดิ์เดช     ศรีนาเมือง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.น้ำเป็น
โทร.
086-1124226
ด.ต.บรรพต     มุกดาสนิท
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.น้ำเป็น
โทร.081-7827997
.ต.อิทธิมนต์  วัฒนธัชพงศ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.น้ำเป็น
โทร.
081-8654217
.ต.พรชัย   นันตา
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.น้ำเป็น
โทร.
087-1420317

 

ด.ต. ราเชน  แสงกระจ่าง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.น้ำเป็น
โทร.
084-7810818
.ต.สุพัฒน์    ธุระอบ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.น้ำเป็น
โทร.
089-0999489,084-5581238

 

.ต. พลวัฒน์   สงวนพิมพ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.น้ำเป็น
โทร.
084-8715619



ด.ต. วัชรินทร์   บุตรไทย
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.น้ำเป็น
โทร.
080-0932617



ด.ต.  รักเกียรติ   รวดเร็ว
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.น้ำเป็น
โทร.
087-8356041

 

 

 

   
  ส.ต.อ. วชิรชัย    จำชาติ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.น้ำเป็น
โทร.
080-7593399